Samenstelling Bestuur Stichting DezibelBeheer

De stichting DezibelBeheer is verantwoordelijk voor het beheer en de exploitatie van het multifunctionele gebouw Dezibel.

De organisatie draait volledig op vrijwilligers en bestaat uit een algemeen dagelijks bestuur, opgebouwd uit leden van de vaste huurders van Dezibel.

Het Bestuur
Voorzitter: Andre van Miltenburg
Mail de de voorzitter
Penningmeester: Ton van Vliet
Mail de penningmeester
Secretaris: Berry vd Lit
Mail de secretaris
Beheerder: Beheerder
Mail de beheerder
Onderhoud: Andre Voorhout
Mail voor onderhoud