Stichting DezibelBeheer zoekt vrienden

De Stichting DezibelBeheer zorgt voor de exploitatie van Dezibel. Met ingang van 2014 is de Stichting eigenaar van Dezibel en moet zij – zonder subsidie van de gemeente – zorgdragen voor de exploitatie en het onderhoud van Dezibel. Bij de overdracht van het pand hebben wij van de gemeente een bedrag meegekregen voor de vervanging van het dak en een startbedrag voor het resterende groot onderhoud. Dat is echter niet voldoende om óók de jaarlijkse verbeteringen door te voeren.

Wat hebben we daarvoor nodig?

Op de eerste plaats natuurlijk enthousiaste vrijwilligers maar daarnaast ook geld. Zonder geld wordt het erg lastig. Natuurlijk betalen de verenigingen (Crespon, HARTO, De Kwakbollen, The Pirates en de Oranjevereniging) huur. Maar de hoogte van die huur heeft haar grenzen. Daarnaast willen we extra huurinkomsten genereren door het ook voor partijen interessant te maken om een zaal te huren. Daar zitten echter wel een aantal onzekerheden in. Daarom roepen wij hulp in. Hulp van …….

De “Vrienden van Dezibel”

Vrienden van Dezibel zijn personen, bedrijven of organisaties die Dezibel een warm hart toedragen en die het belangrijk vinden dat Dezibel en het daar georganiseerde verenigingsleven voor Harmelen blijft bestaan. Vrienden van Dezibel zijn bereid om jaarlijks een financiële bijdrage te geven waarmee wij Dezibel kunnen onderhouden. Jaarlijks bepalen we binnen de stichting waar de vriendenbijdrage aan wordt besteed. Dezibel heeft ongeveer een oppervlakte van 500 m². Deze vierkante meters kunnen door de Vrienden van Dezibel geadopteerd worden voor € 10,= per m² per jaar. Iedereen kan zelf aangeven hoeveel m² hij wil adopteren. De Stichting hoopt hiermee jaarlijks € 5000,= op te halen.

Hoe word ik Vriend van Dezibel?

Via Onderstaand formulier. Op het formulier geef je je naam, je e-mailadres en het aantal vierkante meters op. Eventueel maak je op het genoemde rekeningnummer  jouw vriendenbijdrage alvast over. Je krijgt nadien altijd een bevestiging al dan niet met betaalinstructies.

    Voornaam