Dezibel heeft 2 zalen die gehuurd kunnen worden voor bijv. vergaderingen, feesten, presentaties, expostities en nog zovéél meer.Er is één grote en één kleine zaal die, indien gewenst, “gekoppeld” kunnen worden.

Prijzen van beide zalen zijn fix en excl. schoonmaakkosten. Je kunt geheel vrijblijvend een beschikbare datum via de reserveringskalender boeken waarna wij kontakt met je opnemen.

 

Grote zaal vanaf

350,-per dagdeel en ex schoonmaak.
  • 200 m2, max. +/- 300 personen
  • Keukentje met grote koelkast, bar met dubbele tap en 2 barkoelkasten, geluidsinstallatie

Kleine zaal vanaf

200,-per dagdeel en ex schoonmaak.
  • 60 m2,  +/- max 50 personen
  • Keukentje met grote koelkast, Bar met een enkelvoudige tap en koelkast, geluidsinstallatie; eigen installatie is ivm geluidsoverlast niet toegestaan !

 

Verhuurregelement Ons Dezibel

  1. Algemeen
    • Ons Dezibel wordt geëxploiteerd door de Stichting DezibelBeheer, in het vervolg te noemen “verhuurder”.
  1. Reserveren

2.1. Een aanvraag dient elektronisch via www.dezibel.nl te worden ingediend. Pas na bevestiging hiervan door de beheerder wordt de aanvraag omgezet in een “optie” op de betreffende zaal welke wordt omgezet in een definitieve boeking zodra betaling heeft plaatsgevonden. Een en ander met in acht name van de punten 4.3 en 4.4.

2.2. Verhuurder gaat ervan uit dat de aanvrager de minimale leeftijd van 21 jaar heeft bereikt, kennis heeft genomen van dit verhuurregelement en de bijbehorende betalingscondities, en hiermee akkoord gaat alvorens een aanvraag in te dienen.

2.3. De annuleringstermijn voor gemaakte boekingen is minimaal 14 dagen. Bij een latere opzegging blijft de overeengekomen huur verschuldigd. Bij overmacht kan de beheerder coulance betrachten.

  1. Aanvullende bepalingen

3.1. Verhuur voor evenementen waarbij alcoholhoudende dranken worden geschonken, kan alléén plaatsvinden onder de volgende voorwaarden:

3.1.1.De huurder verplicht zich tot naleving van alle wettelijke regels voor het gebruik van alcohol en is persoonlijk aansprakelijk bij niet naleving daarvan. Onder alcoholhoudende drank wordt de zogenaamde zwak alcoholische drank verstaan. Alle overige alcoholhoudende dranken mogen niet in Ons Dezibel worden geschonken.

3.1.2. De huurder is verplicht voor het verstrekken van consumpties zelf zorg te dragen voor personeel. Dit personeel dient hiervoor de wettelijk verplichte kwalificaties te bezitten óf de instructies verantwoord alcoholschenken te hebben voltooid. Dit kan gratis via http://www.vrijwilligerswerkacademie.nl

3.2. De huurder verzorgt ten behoeve van zijn evenement zelf de inrichting van het gehuurde. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van de aanwezige inventaris. Allerhande overige benodigdheden zijn voor kosten van de huurder. Na afloop dient de zaal in originele staat te worden teruggebracht.

3.3. De huurder is zelf verantwoordelijk v