De stichting DezibelBeheer heeft ten doel:

 

  1.     Het exploiteren en beheren van het verenigingsgebouw Dezibel aan de Wilhelminalaan 1 te Harmelen, gemeente Woerden.
  2.     Het verrichten van alle verdere handelingen, die in de ruimste zin van het woord verband houden met het voornoemde of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

We willen dit bereiken door:

–    Verenigingen in Harmelen een betaalbaar onderkomen te bieden door ruimten in gedeelten te verhuren aan (ondersteunende) instellingen en organisaties die werkzaam zijn op het sociaal culturele terrein, gericht op het stimuleren van educatie, emancipatie, belangenbehartiging, samenlevingsopbouw en recreatie ten behoeve van inwoners van Harmelen (gem. Woerden).
–    Het stimuleren van onderlinge saamhorigheid van de inwoners van Harmelen door het jaarlijks onderhoud van het gebouw volledig met vrijwilligers uit te voeren
–    De kwaliteit van het gebouw Dezibel en omgeving een extra impuls te geven zodat deze weer voldoen aan de eisen van deze tijd
–    Inwoners  de gelegenheid geven om ook voor eigen feesten/ activiteiten een zaal  te huren