Dezibel is in 1981 opgericht als jeugd- en jongerencentrum. Hiermee ging een grote wens in vervulling van diverse Harmelense jongerenverenigingen, die tot dat moment niet konden beschikken over een eigen accommodatie.

De roep om een jongerenruimte werd halverwege de jaren ’70 steeds luider. Uiteindelijk ontstond het idee om rond het al bestaande clubgebouw van speeltuinvereniging “De Robbedoes” aan de Wilhelminalaan een nieuw onderkomen te bouwen. Hierin zouden de volgende verenigingen worden gehuisvest:

  • Stichting Open Jongerenwerk Harmelen (SOJWH)
  • Christelijke Plattelands Jongeren, afd. Harmelen (CPJ)
  • Katholieke Plattelands Jongeren, afd. Harmelen “Crespon” (KPJ)
  • Stichting Jeugdaktiviteiten (StiJak), ontstaan door het samengaan van de genoemde speeltuinverenging en de Stichting Kindervakantieweek Harmelen
  • Postduivenvereniging “Reisduif Harmelen”,die voorheen al vaste gebruiker was van het clubgebouw van De Robbedoes.

Architectenbureau Joh. Nust te Amsterdam maakte het ontwerp van het gebouw, waarin zoveel mogelijk rekening werd gehouden met ieders wensen. Naast de eigen clubruimte voor iedere afzonderlijke vereniging werden gemeenschappelijke ruimten gecreëerd, waaronder de grote zaal met de discobrug, een hobbyruimte, een stencilhok en een keuken. Om fors te besparen op de bouw- en inrichtingskosten werd aan de toekomstige gebruikers van het pand gevraagd ook zelf flink de armen uit de mouwen te steken.

Nadat op 29 december 1980 wethouder A. van Scherpenzeel de eerste spade de grond in stak werd door bouwbedrijf Th. Van Leeuwen de ruwbouw neer gezet. Vervolgens hebben circa honderd leden van de diverse verenigingen onder toezicht van de gemeente en met hulp van enige onderaannemers 6700 werkuren gestoken in de verdere afwerking. Daarnaast werd er nog 2000 uur gewerkt aan de inrichting van het gebouw. Op 12 december 1981 kon Dezibel officieel worden geopend. De grote mate van de zelfwerkzaamheid die met de oprichting van het jeugd- en jongerencentrum gemoeid is geweest, klinkt door in de naam van het gebouw:

Dezibel staat voor:

Door Enorme Zelfwerkzaamheid en Inzet is ’t B